fbpx

Socialstyrelsen har gennemført høring om nye nationale retningslinjer, der skal understøtte forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er samlet set positiv overfor det nuværende forslag og opfordrer Socialstyrelsen til at omsætte sine gode intentioner med større praktisk konsekvens. Der er stadig rester af individualiserende og objektiverende tilgange, som vi kender alt for godt fra de seneste års debatter, og for lidt fokus på samspillet mellem borgeren og omgivelserne.

Læs høringssvar om Forslag til nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem

Socialstyrelsen forventer at offentliggøre de nationale retningslinjer omkring 1. november 2017.