fbpx

Formål

Formål for DSPR

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er et fagprofessionelt selskab, hvis primære formål er at fremme den psykosociale rehabiliteringsindsats i Danmark, således at mennesker med svære psykosociale problemer opnår den størst mulige grad af selvstændighed og en meningsfuld tilværelse. Selskabet arbejder for at fremme psykosociale rehabiliteringsindsatser i Danmark organisatorisk, politisk og for det enkelte individ.

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering arbejder målrettet med at styrke og fremme inklusion af mennesker med psykosociale problemer gennem bedre boligforhold, tilbud om uddannelse og adgang til civilsamfundets tilbud og arbejdsmarkedet. Vi ønsker at påvirke holdninger til mennesker med psykosociale problemer i samfundet og hos politikere og embedsmænd med det sigte at øge tolerancen, fremme inklusion og afstigmatisering af mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Selskabet ønsker at understøtte et paradigmeskift fra en tidligere isoleret, individfokuseret praksis til et arbejde med styrkelse af netværk og sociale relationer i lokalsamfundet. Der er massivt forskningsmæssigt belæg for den positive effekt af en sådan praksis.

Tidligere blev alvorlige psykiatriske diagnoser betragtet som kroniske, mens de i dag ses som periodiske eller episodiske. Undersøgelser viser, at godt halvdelen af alle personer med psykosociale problemer med tiden udvikler evne til at indgå i sociale relationer på trods af deres psykiske symptomer, og at en fjerdedel opnår fuld helbredelse. Denne indre, psykologiske proces kaldes recovery (fra engelsk recover: at komme sig). Det er med andre ord muligt at komme sig over alvorlige psykiske problemer.

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering ser det som afgørende for denne proces, at mennesker med psykosociale problemer får mulighed for at træffe egne valg mht. behandling og støtte, idet recovery er en dybt personlig proces. Hvad der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for en anden person. Rehabilitering  er at understøtte recovery-processen, og det er her meget væsentligt, at de professionelle kan tilbyde personer med psykiske problemer kvalificeret rådgivning om de mange forskellige muligheder for behandling og støtte.