fbpx

Medlemskab

Bliv medlem af DSPR

Som medlemmer optager Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering individer, organisationer, virksomheder og foreninger, som kan tilslutte sig selskabets formål.

Læs DSPR’s vedtægter.

Bo-, samværs-, aktivitets- og støttetilbud kan optages som medlemmer og være repræsenteret med én stemme på generalforsamlingen. Herudover kan kommuner optages som medlemmer, repræsenteret ved fagchef, handicapchef, socialchef m.fl. Forvaltningsenheden med dens ansatte udgør ét medlemsskab. Dette medlemskab omfatter ikke kommunens tilbud med selvstændig ledelse/økonomi.

Medlemsbidraget betales årligt, og dets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

DSPR har fire kontingentsatser, som for 2022 udgør:

  • Individuelt medlemskab 250 kr. inkl. moms
  • Kollektivt medlemskab for organisationer, virksomheder og foreninger uden ansatte 250 kr. inkl. moms
  • Kollektivt medlemskab for organisationer, virksomheder og foreninger med maksimalt 24 ansatte 1500 kr. inkl. moms
  • Kollektivt medlemskab for organisationer, virksomheder og foreninger med 25 og flere ansatte 3000 kr. inkl. moms

Når du har meldt dig ind, vil du få tilsendt en mail med vedhæftet faktura. Offentlige institutioner kan betale via EAN.