fbpx

HJERTELIG TILYKKE til psykolog og ph.d. Anders Sørensen, som er årets vinder af DEN FLYVENDE GRIS – Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris❤️

Anders Sørensen har rettet sit fokus mod de mangler, der er i den eksisterende forskning, ved at undersøge, hvordan vi kan skabe den bedst mulige vejledning og støtte til mennesker, der vil trappe ned eller ud af psykofarmaka. Han har også gennem sit arbejde påvist, at de gældende retningslinjer og vejledninger ikke er baseret på forskning og desværre ofte også kommer til at vildlede i stedet for at vejlede.

Anders er en aktiv deltager i både den offentlige debat, via faglige artikler og formidling gennem foredrag med en kritisk stemme i forhold til den dominerende sygdomsbaserede tilgang til forståelse af og den medicinske behandling af vores menneskelige psykiske forpintheder. Han er med til at styrke afstigmatisering gennem en kontekstbaseret og menneskeliggørende forståelse af psykiske vanskeligheder og sin velunderbyggede kritik af den dominerende medicinske behandling.

Traditionelt har det været den biomedicinske forskningstradition, der har været definerende for, hvordan psykisk sygdom og behandling skulle forstås. Men Anders Sørensen arbejder for at vende evidenshierarkiet på hovedet. For ham er det ikke de fagprofessionelle og forskerne, som ved bedre. I hans forskning og praksis gives magten tilbage til brugerne, da praksis og forskning informeres af og revideres ud fra brugernes oplevelser.

Anders Sørensen har endvidere sin egen praksis, hvor han hjælper mennesker, der ønsker at trappe ned eller ud af deres psykofarmakologiske behandling og håndtere deres udfordringer på anden vis. Han er både kreativ, nytænkende og modig i sin tilgang. Han har på mange forskellige måder gennem forskning og formidling rettet fokus på, at teorierne om, at psykisk sygdom skyldes kemiske ubalancer i hjernen, er myter, der aldrig har kunnet påvises. Han har understøttet en recoveryorienteret bevægelse i retning af en kontekstbaseret forståelse af psykiske vanskeligheder, som reaktioner på livsomstændigheder, der fordrer løsninger via samspillet med andre og sig selv.

1000 TAK FOR DIN ENESTÅENDE INDSATS, ANDERS?

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering har siden 2012 årligt uddelt Den Flyvende Gris – Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris til en person eller organisation, der går foran og inspirerer til kvalificering af fagfeltet. Figuren Den flyvende gris symboliserer håbet om recovery og en værdig psykosocial indsats. Bronzestatuetten er skabt af billedkunstner Taani Kader.

Dommerkomiteen bestod i år af:
Lisa Korsbek
Pernille Jensen
Kenneth Sandell Henriksen
Ole Svejstrup
Mogens Seider
Tonie Rasmussen