fbpx

Jettesvej består af en 4 værelseslejlighed med en lille have i et socialt boligbyggeri, der lægger lokaler til et inkluderende fællesskab. Herudover er der knyttet 5 lejligheder til tilbuddet, som ligger spredt i det sociale boligbyggeri. Fokus er på at styrke fællesskabet og på, at den enkelte deltager tager ejerskab for fællesskabet. En tryg social ramme, som giver den enkelte mulighed for at have et sted at høre til. Fællesskabet har et lærings- og mestringsstrategisk sigte og samarbejder om øget livskvalitet gennem samvær, relationer, aktiviteter og hjælp.

Næstformand i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Tonie Rasmussen motiverede i sin pristale tildelingen af Den Flyvende Gris til Jettesvej med ordene:

Dommerkomiteen har i år valgt at lægge vægt på et eksempel på godt gedigent recoveryorienteret rehabiliteringsarbejde, som ikke kræver en stor økonomi eller en masse medarbejderressourcer. Et lille – simpelt i ordets bedste forstand – tilbud placeret midt i lokalmiljøet eller efterhånden snarere integreret i lokalmiljøet, som samarbejder med borgere, der udover at langt de fleste har en anden etnisk baggrund end dansk, også slås med både svære psykiske vanskeligheder, ofte ifølge med sociale og fysiske problemer og et forbrug af rusmidler.

25 borgere om ugen deltager for tiden i fællesskabet på Jettesvej. De repræsenterer ni forskellige nationaliteter og støtter og råder hinanden. Tidligere brugere, som er kommet sig og flyttet ud i andre boliger andre steder, kommer ofte på besøg i fællesskabet og bibringer håb, egne erfaringer og rollemodeller at spejle sig i.

De fem lejligheder, der er knyttet til Jettesvej ligger spredt rundt i det sociale boligbyggeri. Det er helt bevidst, for målet er, at mennesker skal leve et almindeligt liv og have glæde af almindelig god nabokontakt, i stedet for at bo i et ’reservat’, som hurtig kan udvikle sig til et sted med stort forbrug af rusmidler. På denne måde bliver borgerne også en del af deres lokalmiljø og fx kan naboer finde på at komme forbi og byde på mad til Eid og lignende.

Hver mandag er der ’Finere madlavning for flotte fyre’. En af borgerne agerer chefkok for en aften og sammensætter ugens gourmetmiddag, ofte med flere retter fra sin kultur. Der bliver dækket fint op med dug, og de gode manerer følger trop.

I perioder, hvor borgerne har det godt nok til at tage selvstændigt ansvar, har de mulighed for at anvende de fælles lokaler på Jettesvej, når medarbejderne ikke er til stede. Sidstnævnte praktiserer ud over mestringsvejledning også ind i mellem opsøgende arbejde.

Områdefællesskabet Jettesvej har eksisteret siden 2004 og drømmer om flere steder med samme tilsnit: små enheder, åbne døre, en del af lokalmiljøet og med et lærings- og mestringsstrategisk sigte.

Prisen betyder for os, fortæller de tre faste medarbejdere på Jettesvej, en anerkendelse af det arbejde, som vi går og laver til dagligt og som måske ikke er så kendt ude blandt andre, men giver os en kæmpe tilfredsstillelse af lave. Og vi giver tit hinanden highfives, når vi går hjem (…) når vi har hjulpet en borger til at deltage og tage ansvar, til have fokus på sig selv … og at udtrykke, hvad de gerne vil, og at stille nogle krav til os om, hvad de gerne vil. Det er små skridt ad gangen, vi har ingen ambitioner, om at de skal flyttes sig lynhurtigt. Vi ved godt, det tager tid.

På vej hjem til Brabrand dedikerer de tre medarbejdere på Jettesvej prisen til alle de borgere, der gennem årene har været med på rejsen, og som har så stor andel i Den Flyvende Gris 2021.

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering har siden 2012 årligt uddelt Den Flyvende Gris – Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris til en person eller organisation, der går foran og inspirerer til kvalificering af fagfeltet. Figuren Den flyvende gris symboliserer håbet om recovery og en værdig psykosocial indsats. Bronzestatuetten er skabt af billedkunstner Taani Kader.

De nominerede i 2021 var:
Hverdagsaktivisterne
Områdefællesskabet Jettesvej
Peerpartnerskabet
ASPA – Askovfondens Socialpsykiatriske Afdelinger
FREMDRIFT, Aalborg Kommune

Foto: Bertel Bolt-Jørgensen