fbpx

Regeringen har lagt op til, at der nu skal vedtages en forpligtende 10 års plan for psykiatrien. Der er brug for en langsigtet plan – ikke alene for psykiatrien, men for alle de tiltag, som mennesker med psykiske vanskeligheder har brug for. Derfor har vi – Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering – formuleret 10 anbefalinger til de danske politikere, som vi håber, I vil bruge, når I begynder at for­handle.

Debatten i offentligheden i Danmark har oftest udgangspunkt i en endimensionel forståelse af psykiske problemer som sygdom. An­dre forståelser af psykiske vanskeligheder, som fx betoner traumers betydning, levnes meget lidt plads i den offentlige oplysning og debat. Det er ærgerligt, fordi andre og valide forståelser findes og åbner for andre handlemuligheder, der kan støtte og hjælpe men­nesker med gode resultater.

I disse år har vi i den vestlige verden en begyndende diskussion om diagnosticering, patologisering og medikalisering. Flere og flere diagnosticeres, sygeliggøres og behandles, overvejende medikamentelt, i psykiatrien. Dette er med til at øge den såkaldte sygdomsbyrde, som OECD i 2018 estimerede til 110 mia. kr. årligt i direkte og indirekte omkostninger ved ’mental health problems’ i Danmark.

Den sygdomsbaserede forståelse af psykiske vanskeligheder ind­lejrer problemet i den enkelte person i stedet for at flytte det til et mellemmenneskeligt rum. Ved at individualisere og gøre individet sygt, mister vi blikket på, hvordan forhold i vores samfund og den måde vi indgår i relationer, medvirker til, at flere og flere i disse år oplever psykiske vanskeligheder.

 

En helt anden hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder (2020) 491.43 KB 173 downloads

10 anbefalinger til de danske politikere ...