fbpx

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering afholdt ordinær generalforsamling i København d. 16. maj 2019. Formand Mogens Seider blev genvalgt, og bestyrelsesmedlemmerne Bo Kristian Nielsen, Olga Runciman, Rikke Lindahl Hansen og Sven Preisel opnåede ligeledes alle genvalg. Ole Svejstrup genopstillede ikke. Niels Schwartz og Nille Jensen har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlemmer. Selskabet takker alle tre for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde gennem mange år.

Et forslag om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 8 blev vedtaget.

Læs referat af ordinær generalforsamling 2019.