fbpx

Vi løfter i fællesskab, lover Regeringen i sit nye psykiatriudspil, men fællesskabsorienterede (og forskningsbaserede) sociale indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder kan man kigge i vejviseren efter, vurderer Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Regeringen præsenterede forleden sit længe ventede udspil Vi løfter i fællesskab – En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025. Planen savner imidlertid en samlet vision for regionale og kommunale tilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder og nedprioriterer de sociale indsatser.

For få initiativer og ingen forskning i socialpsykiatri

Målt på antallet af initiativer (4 ud af i alt 43) er socialpsykiatrien det mindste af planens seks indsatsområder. Det kan undre, al den stund Regeringen mener, der er ”et stort udviklings- og investeringspotentiale i socialpsykiatrien” samt ”behov for et omfattende kvalitets- og kompetenceløft” (side 43).

”Regeringens plan fortæller ikke tydeligt, hvad den forstår ved kvalitet. Hospitalspsykiatrien har fået bedre rammer, men på botilbudsområdet er kvaliteten af de fysiske rammer mange steder skræmmende ringe og bidrager uden tvivl til flere voldsomme episoder. Menneskeværdige bomiljøer er et presserende behov, der ikke kan kompenseres for med indsatskataloger og kompetenceudvikling”, siger formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Mogens Seider.

Læs hele pressemeddelelsen.

Har du fem minutter mere? Læs den lidt længere kommentar.