fbpx

Trivsel og tryghed nedsætter risikoen for voldsomme episoder. Hvordan kan du lære mere om på en række temamøder – og en enkelt temadag -, som Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter tilbyder i efteråret 18. Du får en introduktion til Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og samt på boformer for hjemløse og nogle af de faglige metoder og tilgange, som har vist sig virksomme i indsatsen med at forebygge voldsomme episoder. Hør om LA2, FIT og Mestringsskemaet i kombination med BVC.

Temadag (kl. 10-15.30)
22. november i Fredericia

Temamøder (kl. 13-16)
5. november i Odense
19. november i Århus
5. december i København

Det koster 280 kr. at deltage i temadagen, 150 kr. for temamøderne.

Læs mere, se program og meld dig til enten hos Socialstyrelsen eller Socialt Udviklingscenter.