fbpx

Formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Mogens Seider deltog på årets Folkemøde i en lang række debatter om psykiatri. Folkemødet 2018 demonstrerede bred opbakning til at forbedre forholdene for mennesker med psykiske lidelser, vurderer Mogens Seider. Her har han samlet sine erfaringer i otte budskaber, som få, hvis overhovedet nogen aktører på området vil modsige.

Rækkefølgen er ikke prioriteret.

1. Der mangler ganske enkelt penge. Psykiatrien skal på finansloven. Satspuljefinansiering fremmer hverken stabilitet eller vidensopsamling og forskning.

2. Det er ikke holdbart, at regioner og kommuner ’hyggehader’ hinanden. Der skal omgående sættes fokus på sammenhæng og helhedstænkning imellem kommuner og regioner.

3. De medarbejdere, der møder borgene, skal ikke være styret af manualer og programmer, men være tilstede i relationen. Det er afgørende for kvaliteten af omsorg og hjælp, at borgerne møder medarbejdere, der er både menneskelige og professionelle.

Mogens Seider (t.v.) under en debat på Folkemødet 2018. I midten næstformand i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Tonie Rasmussen

4. Vi skal alle huske på, at kun en meget lille del af mennesker med psykiske lidelser begår personfarlig kriminalitet. Vold er en desperat kommunikationsform, og vi skal arbejde med en forståelse, hvor trusler og vold er adfærd, der skyldes et dysfunktionelt samspil mellem personer og omgivelser.

5. Mennesker, der er ramt af både misbrug og psykiske lidelser, skal omgående have adgang til hjælp, uanset hvor de starter med at søge den. Der skal udstedes en behandlingsgaranti til mennesker med dobbeltdiagnoser, så de ikke skal løbe forvirrede rundt mellem to systemer og føle sig afvist begge steder.

6. Vi skal indsamle viden om, hvilke resultater fælles kompetenceudvikling for brugere og medarbejdere kan føre til. Såvel internationale som nationale erfaringer beretter om, at recoveryprocesser og psykosociale indsatser fungerer og udvikles optimalt, når kompetence- og organisationsudvikling sker i et fællesskab mellem brugere og medarbejdere.

7. Der er brug for æstetisk smukke bomiljøer til borgere med psykiske lidelser. Det bør være forbudt at etablere bomiljøer, hvor der bor mere end 8 personer. Internationale studier peger på, at mere end 8 personer samlet under ét tag fører til institutionalisering og regelstyring. Ingen mennesker bør bo i botilbud, der er faldefærdige og medfører deprivation.

8. Der skal være skærpet fokus på uddannelser og psykiske lidelser. Vi skal være opmærksomme på, at en stor del af de unge mennesker, der falder ud af såvel ungdomsuddannelserne som de længerevarende uddannelser, reelt dropper ud som følge af psykiske lidelser. De har brug for en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp til at gennemføre deres uddannelser. Og vi skal turde spørge, om studiemiljøerne er medproducenter af psykisk sygdom, og om fremdriftsreformen og andre politiske initiativer har gjort studiemiljøerne for konkurrenceorienterede.