fbpx

Sundhedsministeren har fremsat lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, der er forankret i Psykiatriloven og øger tvangsbeføjelserne overfor en udsat gruppe af borgere med svære psykosociale vanskeligheder.

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er stærkt betænkelig ved lovforslagets forringelser af borgernes retsikkerhed og advokerer for en helt anden tilgang til forebyggelse af vold og trusler i botilbud.

Læs vores høringssvar om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger