fbpx

Psykosocial Rehabilitering

Indsatser der fremmer recovery

Psykosocial rehabilitering er de indsatser, professionelle tilrettelægger med det formål at fremme mulighederne for recovery for mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Recovery  henviser altså til den personlige proces, som det enkelte menneske gennemlever med sig selv for at komme sig over alvorlige psykiske problemer. Psykosociale rehabiliteringsindsatser er relevant og meningsfuld støtte til, at denne proces kan lykkes.

Hvidbog om rehabilitering (Rehabiliteringsforum Danmark 2022) formulerer denne definition af rehabilitering:

“Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.”

Formålet med psykosocial rehabilitering

Psykosociale rehabiliteringsindsatser har som mål at fremme mulighederne for, at hvert enkelt menneske med psykiske problemer genvinder magt og kontrol over egen tilværelse og indtræder som aktør i eget liv. Indsatsen har derudover altid sigte på at skabe muligheder for inklusion af mennesker med psykosociale problemer, så de får adgang til betydningsfulde fællesskaber i samfundet.

Psykosociale rehabiliteringsindsatser fordrer, at systemerne omkring mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder indgyder håb.

Individet i fokus for rehabiliteringsindsatsen

Psykosocial rehabilitering rummer en mangfoldighed af forskellige metoder og teoretiske tilgange. Det altafgørende her er ikke den konkrete metode, men derimod at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med den person, som indsatsen henvender sig til. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte persons livssyn, værdier og håb og skal løbende justeres i samarbejde med vedkommende.

Derfor bliver evnen til at finde og fremme motivation for menneskelige forandringsprocesser en nødvendig basiskompetence for medarbejdere i psykosociale rehabiliteringsindsatser. Medarbejdere skal kunne indgå i partnerskaber med de mennesker, som indsatserne er til for, og være i stand til at afgive magt og ekspertrollen til fordel for medansvar og ligeværdige roller.

En helt anden hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder, 2. udg. (2021) 0.00 KB 831 downloads

10 anbefalinger til de danske politikere. 2. udgave er let revideret og udvidet med...

En helt anden hjælp til mennesker med psykiske vanskeligheder (2020) 491.43 KB 233 downloads

10 anbefalinger til de danske politikere ...

Tænk på sproget! (2020) 3.17 MB 1183 downloads

En guide til, hvordan vi taler og skriver om psykiske problemer i medier, kunst og...

Barrierer for brugerinddragelse (2011) 1.70 MB 31 downloads

I bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper. Af Deborah Anderson & Patricia E. Deegan ...