fbpx

Socialstyrelsen udbyder nu lokale indsatsforløb, der styrker forbyggelsen af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse og fremmer trivslen hos borgere og medarbejdere.

Formålet med et indsatsforløb er at øge trivslen og trygheden for borgere og medarbejdere for derved at nedbringe antallet af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår. Det gælder både voldsomme episoder mellem borgere og medarbejdere – og borgerne imellem. Det forventes desuden, at antallet af magtanvendelser kan nedbringes.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside og send din ansøgning senest d. 28. maj 2018.