fbpx

Recoveryorienterede praksisser

Recoveryorienterede praksisser – En systematisk vidensopsamling

recoveryRecoveryorienterede praksisser – En systematisk vidensopsamling dokumenterer at der i den internationale forskning foreligger tre forskellige forståelser af begrebet recovery. Det henviser til såvel en personlig proces som en social proces og endelig også til et resultat (klinisk recovery). Sidstnævnte beror på fagpersoners vurderinger eller målinger og adskiller sig grundlæggende fra de to første måder at forstå begrebet på.

Rapporten anvender flertalsformen praksisser. Dem er der en mangfoldighed af, viser denne udgivelse, der bygger på et omfattende litteraturstudie. Den konkluderer derfor ikke, at forskningen peger på én bestemt best practise, ej heller på en eller flere evidensbaserede metoder.

Recoveryorienterede praksisser præsenterer en række kortlægnings- og evalueringsværktøjer, men tager ikke principiel stilling til det kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt recovery kan eller skal måles og dokumenteres. Der findes både instrumenter, der prøver at måle personers recovery og organisationers recoveryorientering. Nogle steder er dokumentationsværktøjerne udviklet i sammenhæng med kompetenceudviklingsprogrammer. Dermed fremhæver rapporten også muligheden for at integrere dokumentation og læring.

Publikationen indeholder et forord til den danske udgave af Christian Ciesla Guld og er forsynet med en komplet dansk litteraturliste om recovery, udarbejdet af seniorforsker, ph.d. Lisa Korsbek.

Titel: Recoveryorienterede praksisser – En systematisk vidensopsamling
Originaltitel: Recoveryorienterte praksiser – En systematisk kunnskapssammenstilling
Forfattere: Marit Borg, Bengt Karlsson og Anne Stenhammer
Sidetal: 62
Forlag: Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
Udgave: 1. udgave, 2. oplag 2015. Norsk originaludgave 2013
Pris: 65 kr.