fbpx

Metropols Åben Dialog uddannelse har et stærkt praksisperspektiv, hvor du fra starten ”øver” dig i den dialogiske praksis, og hvor dine egne og de øvrige deltageres erfaringer fra praksis bliver inddraget aktivt i undervisningen.

Du arbejder på uddannelsen med Åben Dialogs syv grundprincipper, reflekterende processer, dialogisk praksis og netværksmøder. Det sker i en kombination af undervisning og praksistræning med vejledning/supervision. Forløbet strækker sig over et halvt år og består af 9 undervisningsdage samt 4 praksistræningsdage og afsluttes med en mundtlig eksamen.

Uddannelsen er tilrettelagt som et diplommodul og udløser derfor 10 ECTS, der både kan tages alene eller som en del af en fuld diplomuddannelse. Både Den Kommunale og Den Regionale Kompetencefond støtter uddannelsen med op til 80 % af udgifterne. Se mere her.

Du kan tilmelde dig uddannelsen på Metropols hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen er du meget velkommen til at kontakte: specialkonsulent Mette Lauridsen, mlla@phmetropol.dk eller mobil: 51380643.