fbpx

Når borgere og professionelle skaber velfærd sammen er et nyt udspil fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, der kort og direkte formulerer ambitioner for Danmarks sociale indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Vi fremhæver her bl.a. betydningen af forebyggelse, reelle valgmuligheder og medbestemmelse for borgerne og ikke mindst behovet dansk produceret forskning og recoveryorienterede efteruddannelsesmuligheder for personalet.

Udspillet er blevet til på opfordring fra Danske Regioner, der d. 7. marts 2018 inviterede psykiatriområdets centrale organisationer til dialogmøde om kvalitet i socialpsykiatrien.

Mogens Seider

Formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Mogens Seider, talte som den først på dialogmødet og slog fast, at recovery stadig ikke er en strategi eller en plan, de professionelle kan implementere. Det er ikke holdbart, at vi leverer ydelser, vi selv har defineret. Vi skal invitere borgerne til at deltage i udviklingen af den hjælp, de har brug for. Recovery kalder på samskabelse. På alle områder, fx også i den forskning, der i den grad mangler på området i Danmark.

Se Mogens Seiders PP her.