fbpx
Bliv medlem af Interessegruppen for dokumentation og forskning i 2020

Bliv medlem af Interessegruppen for dokumentation og forskning i 2020

Vil du inspirere og inspireres til gavn for din praksis/borgerne? Har du lyst til at være med til at lave undersøgelser i praksis? Og vil du være med til at revitalisere recoveryorienteringen i praksis? Så bliv medlem af Interessegruppen for dokumentation og forskning...
Er medarbejderne kommet sig?

Er medarbejderne kommet sig?

Recovery som bevægelse eller paradigme har foreløbig – og med rette – haft sit tyngdepunkt i borgerens recovery, sekundært i organisationens recoveryorientering, fx i form af kompetenceudvikling og målinger af recoveryorienterethed. Men gennemlever medarbejderne også...

Indefra: Medarbejdernes recoveryrejse

Siden recovery kom til Danmark, har tyngdepunktet ligget på brugernes empowerment eller recoveryorienterede organisationer. Det er på tide at kaste mere lys på medarbejdernes erfaringer, mener Interessegruppen for dokumentation og forskning i Dansk Selskab for...