fbpx

RoSa Enheden, Psykiatrien Region Sjælland har produceret en bevægende og indsigtsfuld dokumentarfilm om peerstøtte, som vi varmt anbefaler.

Før de levende billeder ruller, forklarer filmen Indenfor bliver større. En film om peerstøtte sit tema: ”’Peer’ er det engelske ord for ’ligemand’. Mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery, kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen overfor andre mennesker med psykiske lidelser.”

Så får vi syn for sagen. Vi møder peermedarbejderne Heidi og Mads på job i både kommunale og regionale landskaber, ser de relationer, de virker i, og får et værdifuldt indblik i de personlige historier, som danner baggrund for ansættelsen som peer. Det er hverdage, hvor de personlige møder og kontakter fylder, for sådan skal det være, når man, med Heidis ord, “er på arbejde med sine erfaringer som det første”.

Peers har en speciel funktion i hjælpesystemer på tværs af sektorer. Og rollen kan godt udfordre de etablerede strukturer og kræver mod af den enkelte, viser det sig i en dialog mellem Mads og peerkollegaen Christina, der fortæller om på møder med et flertal af klinikere at turde sætte spørgsmålstegn ved personalets planer og i stedet spørge: “Hvad er patientens mål med at være her?”

Til slut reflekterer Heidi over sine erfaringer, nu også med rollen som peer, og formulerer beskedent: “Man kan måske bidrage til, at der nogle, der kan opleve sig en lille smule mindre udenfor. Det er usundt at føle sig udenfor. Det er måske noget af det mest usunde, jeg har prøvet selv. Så det er vigtigt. Hvis man kan bidrage til det, at indenfor bliver større.”

Det er fint sagt, og et værdigt punktum i film, hvor kontakten og medmenneskeligheden er kernen i fortællingen.

Indenfor bliver større er produceret af Esben Sandvik Tønder og Benjamin Lind Kjersgaard i samarbejde med dokumentaristerne Emil Nørgaard Munk og Simon Mølvig.

RoSa står også bag et par andre film om mennesker med psykiske lidelser og deres samarbejde med fagpersoner. Mest kendt er RoSa nok for sine podcasts, der formidler ekspertviden til professionelle hjælpere baseret på faglige oplæg på RoSa’s tværsektorielle konferencer og interviews med oplægsholdere.