fbpx

HJERTELIG TILYKKE til specialkonsulent Finn Blickfeldt Juliussen, som Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering i år har tildelt sin ÆRESPRIS❤️

Finn har gennem en lang og støt indsats kæmpet stilfærdigt indefra i systemet for at udbrede og styrke recoveryorienteringen. Om end med forsigtighed har han udvist et stort mod. Han er en pioner i vores psykosociale felt, hvor han har virket i omkring 35 år.

Han har kæmpet for at indsamle viden som grundlag for de psykosociale indsatser. Han har ydet en lang og sej indsats for at indføre og udbrede vidensbaserede metoder i det psykosociale felt. Han har bidraget til at levere et videns- og forskningsbaseret grundlag for det recoveryorienterede rehabiliteringsarbejde, som vi har så hårdt brug.

På sin egen stille, stædige vis har Finn Blickfeldt Juliussen ageret en form for trojansk hest i systemet og utrætteligt kæmpet for recoveryorientering og mod til nytænkning af konventionelle forståelser. Han har bidraget til national udbredelse af så vigtige ting som fx medarbejdere med erfaringskompetence og Åben Dialog.

Sidste år udgav Finn den supergrundige fagbog Recovery-orienteret Rehabilitering. Re-orientering for mental sundhed, som giver os et solidt fagligt grundlag for at arbejde med de psykosociale praksisser. Også i bogen argumenterer han for en traumebevidst tilgang til forståelse af psykiske reaktioner hos mennesker, og så sprang han ud med sin egen historie i samme moment. Et vigtigt bidrag i afstigmatiseringens tjeneste!

1000 tak for din lange, værdifulde indsats, Finn?

Kun én gang tidligere har dommerkomiteen for Den Flyvende Gris – Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris uddelt en ærespris. Dengang var var modtageren Knud Ramian. Prisen uddeles til personer, som gennem en lang og vedholdende indsats har bidraget til at styrke den recoveryorienterede dagsorden i Danmark. Figuren Den flyvende gris symboliserer håbet om recovery og en værdig psykosocial indsats. Bronzestatuetten er skabt af billedkunstner Taani Kader.

Dommerkomiteen bestod af:
Lisa Korsbek
Pernille Jensen
Kenneth Sandell Henriksen
Ole Svejstrup
Mogens Seider
Tonie Rasmussen