fbpx

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering belønner Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) for flere års konsekvent og vedholdende arbejde med recoveryorientering og borgerinddragelse på alle niveauer fra daglig praksis til strategisk udvikling af indsatsen.

Den Flyvende Gris 2019 blev overrakt til fem repræsentanter fra Center for Psykosocial Udvikling Slagelse torsdag eftermiddag i Vejle: centerleder Eddie Göttsch, underviser i STARS og frivillig med egne erfaringer Denice Jonasen (fraværende på billedet), BKS-koordinator med egne erfaringer Jasper Neves, STARS-koordinator og specialkonsulent Susanne Brandt og specialkonsulent Birgitte Rubæk Sørensen

Næstformand i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Tonie Rasmussen begrundede i sin tale bl.a. pristildelingen som følger: Samskabelse, co-produktion og inddragelse er på dagsordenen hos årets prismodtager, som arbejder konsekvent med involvering af borgere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere med peerfaglige kompetencer i alle organisations- og projekttiltag og på alle niveauer. CPUS afholder fælles uddannelse, fælles temadage, fælles formulering og omsætning af visioner, strategier, mål og politikker og meget mere.

Læs pressemeddelelse om Den Flyvende Gris 2019.

De nominerede til årets pris var:

  • Københavns Kommunes uddannelse i recovery og rehabilitering ved projektleder Birgitte Skjold Knudsen
  • Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse
  • Mie Leer og Helle Vase, Aarhus for deres revitalisering af Åben Dialog – ‘fra forandring til forankring’
  • SOPRA og Trine Uhrskov for arbejdet med Low Arousal 2 (LA2) – fra stressprofil til trivselsprofil
  • Peernetværket i Danmark – stærkt bidrag til styrkelse af recoveryorienteringen i DK
  • Outsideren – mangeårigt og vedholdende arbejde med ‘spot on recovery’
  • Psykiater Jimmi Nielsen – for sit arbejde med at forny brugen af psykofarmaka og arbejde for ingen eller minimal brug af antipsykotika
  • OMBOLD – et initiativ som skaber deltagelse og inklusion for hjemløse