fbpx

Vil du inspirere og inspireres til gavn for din praksis/borgerne? Har du lyst til at være med til at lave undersøgelser i praksis? Og vil du være med til at revitalisere recoveryorienteringen i praksis? Så bliv medlem af Interessegruppen for dokumentation og forskning under Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering i 2020 og vær med til at indkredse et undersøgelsesspørgsmål og relevant design for en undersøgelse af dette vigtige tema.

Vi ønsker i 2020 at bygge videre på vores seneste undersøgelse af  Medarbejderens recoveryrejse. Vi oplever, at nogle slet ikke har viden og fokus på recoveryorienteringen, at andre har en form for metaltræthed og oplever organisatoriske benspænd ift. at kunne arbejde recoveryorienteret. Du melder dig således ind i den proces, vi er midt i, men kan være med til at præge retning, metoder og indhold.

Interessegruppen mødes årligt til fire heldagsmøder. Første gang i 2020 er d. 31. januar. Læs mere om gruppens arbejde og udbyttet ved at deltage i folderen Dokumentation og forskning 2020.

Du søger om optagelse i Interessegruppen ved at sende en begrundet ansøgning til tovholder Marianne Træbing Secher senest, d. 12. november 2019. Gruppen behandler alle ansøgninger. Har du spørgsmål, skriv til Marianne.

Deltager du i selskabets årlige konference, d. 24.-25. oktober i Vejle, har du mulighed for at spise frokost med Interessegruppen, fredag, kl. 11.45.