fbpx

Den Sociale Akutmedarbejder er titlen på en ny recovery- og empowermentorienteret efteruddannelse, som Region Midtjylland udbyder i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Efteruddannelsen består af et diplom- eller akademimodul i socialt arbejde og er baseret på et solidt videns-, erfarings- og evalueringsgrundlag, hvor underviserne har særdeles stor og opdateret viden samt ekspertise inden for feltet.

Formålet med uddannelsen er at understøtte, at ansatte i sociale akutilbud og lignede funktioner har de nødvendige og relevante kompetencer til at varetage kerneydelserne: krisesamtale, akut støtte, omsorg og rådgivning, kriseplan, samt evt. overnatning og udkørende funktion. Uddannelsen stiller også skarpt på recovery- og empowermentorienterede tilgange og et respektfuldt samarbejde med borgeren, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere samt evt. netværk.

Den Sociale Akutmedarbejder består af syv undervisningsdage fordelt over fire moduler samt vejledning og eksamen i perioden februar-juni 2019. Læs mere om tid, sted, pris, læringsmål og tilmelding i denne pjece.

Uddannelseskonsulent i Region Midtjylland Bo Kristian Nielsen er kursusleder og en af underviserne på uddannelsesforløbet og har flere års  erfaring som udrykningsmedarbejder i socialpsykiatrien og med uddannelse af medarbejdere i sociale akuttilbud. Han fortæller om det nye uddannelsestilbud:

Bo Kristian Nielsen

Det særlige ved Den Sociale Akutmedarbejder er, at kolleger i sociale akuttilbud og lignende funktionsområder uanset om de har en mellemlang videregående uddannelse som pædagog, sygeplejersker eller socialrådgiver m.fl. eller har en erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent kan deltage på det samme formelt kompetence-givende efteruddannelsesforløb. 

Pt. er der dels via Den Kommunale Kompetencefond og dels via Den Regionale Kompetencefond mulighed for at få op til 80 % i tilskud på deltagergebyr samt transport mv. afhængig af faggruppe og vilkår ved deltagelse på Den Sociale Akutmedarbejder.

Region Midt tilbyder også Den Sociale Akutuddannelse: skræddersyet og fleksibelt arbejdsplads-tilrettelagt kompetenceudvikling, der afholdes lokalt på arbejdspladsen og evt. på tværs af kommuner og regioner. Forløbet aftales og bestilles ved henvendelse til uddannelseskonsulent Bo Kristian Nielsen.

Læs pjece om Den Sociale Akutuddannelse.

Læs også interview med Bo Kristian Nielsen og Jens Hjort Andersen om sociale akuttilbud. Jens Hjort Andersen er leder af Akutilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune og underviser på Den Sociale Akutmedarbejder. Både Jens og Bo er medlemmer af bestyrelsen i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.