fbpx

Landsindsatsen EN AF OS er vært for den kommende internationale stigma-konference, som afholdes d. 20.-22. september 2017 under overskriften ”Overcoming Barriers in Minds and Society”. Se konferencens hjemmeside.

Konferencen kan både være relevant for ledere og medarbejdere, men også for brugere, som er godt på vej i deres recovery proces og som kan overskue deltagelse i en engelsksproget konference.

I et rehabiliteringsperspektiv er en bevidsthed om betydning af stigmatisering og mulighederne for at imødegå denne af stor betydning hos alle personalegrupper, der beskæftiger sig med mennesker berørt af psykiske lidelser.

Faglig og personlig refleksion over kultur og sprog på arbejdspladsen og hos samarbejdspartnere spiller også en afgørende rolle i forhold til at hjælpe mennesker med at imødegå lavt selvværd som følge af selvstigmatisering, som risikerer at fastlåse personen i en syge- eller klientrolle.

Konferencen frembyder en oplagt mulighed for at blive udfordret på sin egen forståelse, få netværkskontakter og hente inspiration, som i stort og småt kan føre til konkrete initiativer på ens egen arbejdsplads.

Se program

Meld dig til