fbpx

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering afholdt ordinær generalforsamling i Aarhus d. 16. maj 2017.

Formand Mogens Seider opnåede genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne Bo Kristian Nielsen, Olga Runciman, Ole Svejstrup og Sven Preisel blev ligeledes genvalgt.

Louise Kolbjørn genopstillede ikke. Nyt bestyrelsesmedlem er Rikke Lindahl Hansen, leder af botilbuddet St. Valbyvej 150 i Roskilde Kommune.

Læs referat af generalforsamling 2017.