Forum

Forum til fremme af forskning i psykosociale indsatser

I foråret 2015 fik Danmark en national strategi for Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser. Bestyrelsesmedlem Ole Svejstrup repræsenterede Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering i den ekspertgruppe, der har udarbejdet strategien.

Bestyrelsesmedlem i DSPR Ole Svejstrup

Bestyrelsesmedlem i DSPR Ole Svejstrup

Læs interview med Ole Svejstrup om den nationale forskningsstrategi i Nyhedsbrev 01:15

I forlængelse af den nationale forskningsstrategi har DSPR indledt et partnerskab med KL og Socialstyrelsen for at understøtte virkeliggørelsen af strategiens anbefalinger. Foreløbig har dette initiativ fået arbejdstitlen Forum til fremme af forskning i psykosociale indsatser.

Forummets opgave er:

  • At styrke og nytænke samspillet mellem forskningsmiljøer, uddannelsesinstitutioner og praksis i kommunerne inden for det psykosociale område.
  • At arbejde for, at forskning på det psykosociale område er praksisrelevant og direkte anvendelig for praktikere og kommuner.
  • At give konkrete bud på forskningsprojekter, initiativer, organiseringsformer m.m. der kan mindske afstanden mellem forskning og praksis på det psykosociale område.

Læs interview med Ole Svejstrup om forummet (på daværende tidspunkt kaldet Tænketank) i Nyhedsbrev 02:15

I løbet af forået 2016 vil DSPR’s Nyhedsbrev fortælle mere om arbejdet i Forummet.