Dialogmøde i Danske Regioner: Kvalitet i socialpsykiatrien

Dialogmøde i Danske Regioner: Kvalitet i socialpsykiatrien

Når borgere og professionelle skaber velfærd sammen er et nyt udspil fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, der kort og direkte formulerer ambitioner for Danmarks sociale indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Vi fremhæver her bl.a....

Indefra: Medarbejdernes recoveryrejse

Siden recovery kom til Danmark, har tyngdepunktet ligget på brugernes empowerment eller recoveryorienterede organisationer. Det er på tide at kaste mere lys på medarbejdernes erfaringer, mener Interessegruppen for dokumentation og forskning i Dansk Selskab for...
Et håb om færre voldsomme episoder

Et håb om færre voldsomme episoder

Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse tilbyder en hel række metoder og redskaber, og om kort tid, er det muligt at ansøge om hjælp til implememtering af retningslinjerne. Arbejdet med...
Konference 2018: Giv mig et bud på vinklen og oplægsholderne!

Konference 2018: Giv mig et bud på vinklen og oplægsholderne!

Jeg er trukket i arbejdstøjet for sammen med mine gode kolleger i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering at forberede årets konference. Vi vil gerne samskabe med dig om både form og indhold. Kan du koble et eller flere af temaerne nedenfor med en aktuel vinkel...
Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

I en ny, fælles appel opfordrer PsykiatriAlliancens 33 medlemsorganisationer Folketinget til at vedtage en ny samlet plan for psykiatrien. Psykiatrien i dagens Danmark er på et niveau, hvor der er behov for et massivt løft. Alt for mange borgere får ganske enkelt ikke...