Kompetencegivende uddannelse i Åben Dialog

Kompetencegivende uddannelse i Åben Dialog

Metropols Åben Dialog uddannelse har et stærkt praksisperspektiv, hvor du fra starten ”øver” dig i den dialogiske praksis, og hvor dine egne og de øvrige deltageres erfaringer fra praksis bliver inddraget aktivt i undervisningen. Du arbejder på uddannelsen med Åben...

Som den jeg er – psykisk sårbar på det ordinære arbejdsmarked

Hvad betyder det for mennesker, der kæmper med psykiske vanskeligheder, at få et ordinært job og tjene deres egne penge? Og hvad skal der til, for at de kommer derhen? Vi har spurgt Kamila fra McDonald’s i Horsens og Lars, der arbejder som pædagogmedhjælper i...
Høring: forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Høring: forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Socialstyrelsen har gennemført høring om nye nationale retningslinjer, der skal understøtte forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem. Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er samlet set positiv overfor det nuværende forslag og opfordrer...
Mød Arnhild Lauveng i Danmark

Mød Arnhild Lauveng i Danmark

Arnhild Lauveng taler ved VIA University Colleges konference “Nye ressourcer i en gentænkt psykiatri”. Den finder sted i Aarhus, d. 20. november 2017. Læs mere og tilmeld dig her. Arnhild har for nylig forsvaret sin doktorafhandling Growing as a person....